Tidigare projekt

Fritt lopp för de dugliga


Sommaren 2015 och 2016 samarbetade ScenKonstellationen med Malmöbaserade Bombina Bombast och skapade skräck i gamla yllefabriken i Sågmyra.


Med projektet “Fritt lopp för de dugliga" undersökte vi våra rädslor för det främmande, dagens människoideal och vårt behov av att kategorisera, gruppera och sålla ut. I en interaktiv scenkonstupplevelse  rannsakade vi vårt svenska kulturarv och vår rasbiologiska historia under en kväll som deltagarna sent kom att glömma ...


Läs mer om föreställningen här: INFO OCH BILDER KOMMER SNART!

TULPANSVINDELN


Våren 2014 hade ScenKonstellationen premiär för ”Tulpansvindeln” - ett multidiciplinärt och interaktivt scenkonstverk om spekulationsbubblor, framtidstro och tulpaner. Vi erbjöd publiken att att köpa andelar i och därigenom makt över scenkonstverket.


Läs mer om föreställningen här: INFO OCH BILDER KOMMER SNART!