Hem

Senaste projekt: Julkalendern SOS!

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga

Alla Julkalendern SOS! luckor samt mer info om projektet och medverkande finns här:


Den 1-24 december 2020 gjorde ScenKonstellationen Julkalendern SOS! i ett skyltfönster på Holmgatan i Falun.  En ny lucka varje dag mellan den 1-24 december. Varje lucka var en installation som baserades på barn och ungdomars inskickade texter på temat "en hållbar framtid". Installationerna filmades av och finns att se här på vår hemsida under fliken Julkalendern SOS.


Tack till alla som tog del av Julkalendern SOS! och till alla er som är med och kämpar för en hållbar framtid!


Kommande projekt:

En ny Julkalendern SOS! planeras till 2021, så håll ögon och öron öppna!