Om

För kulturen 

i tiden

För kulturen i tiden

ScenKonstellationen, med bas i Sågmyra i Dalarna, startade som ett scenkonstkollektiv 2014. Medlemmarna i kollektivet är professionella konstnärer med bakgrund i olika discipliner och formen för verksamheten är sådan att frilansare ansluter sig på projektbasis.


Vi vill med kulturen som verktyg bana väg för nya tankar och idéer om och i vårt samhälle. Vi är en plattform för undersökande och experimenterande konstnärlig verksamhet och bygger upp ett kreativt forum som kompletterar det utbud som finns i Falun och Dalarna idag.


Genom oväntade samarbeten och en icke traditionell syn på åskådarens respektive utövarens roller vill vi utmana befintliga idéer om scenkonst och publikmöten. Genom att arbeta multidisciplinärt och blanda konstformer på ett icke-hierarkiskt sätt skapar vi progressiv kultur som granskar vår tids normer, trender och ideal.

Vi som jobbar med ScenKonstellationen nu är:


Eleanora DeLoughery Nordin


Eleanora är en av grundarna till ScenKonstellationen. Hon är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö och har frilansat som skådespelare på bl.a. Dalateatern, Riksteatern och Västanå Teater. Förutom Julkalendern SOS medverkade hon även under hösten 2020 i Folkteatern i Dalarnas föreställning Biet i Huvudet.

Kjersti Webb

Kjersti utbildade sig bl a på Dell Arte International School, Physical Theatre, Naropa University, London International School of Physical Acting och Embodied Poetics. Efter 15 år i USA flyttade hon hem till Falun, och har här frilansat som skådespelare och konstnär samt byggt upp olika internationella och nationella projekt som utvecklat olika metoder för försoning, samarbete och personlig utveckling där teater, installation och kreativitet står i centrum.

Sara May Kahl


Sara är under sommaren bonde på jordbruket Bonden & Bananen och under vintern frilansare inom bygg, media och konst, alltid med tydligt miljöfokus. Fick 2016 Falu kommuns miljöpris och 2019 Naturskyddsföreningens Dalarnas miljöpris.

Utbildad inom fotografi och bygg. 2016 blev hon även certifierad i Permakulturdesign.