För kulturen i tiden

ScenKonstellationen, med bas i Falun, startade som ett scenkonstkollektiv 2014. Medlemmarna i kollektivet är professionella konstnärer med bakgrund i olika discipliner och formen för verksamheten är sådan att frilansare ska kunna ansluta sig och lämna kollektivet fritt utifrån projektens olika utformande. Vi vill, med kulturen som verktyg, bana väg för nya tankar och idéer om och i vårt samhälle. Vi är en plattform för undersökande och experimenterande konstnärlig verksamhet och bygger upp ett kreativt forum som kompletterar det utbud som finns i Falun och Dalarna idag.

Genom oväntade interdisciplinära samarbeten, obeprövade konstnärliga och kreativa tekniker och en icke traditionell syn på åskådarens respektive utövarens roller vill vi utmana befintliga idéer om ramarna för både scenkonst och publikmöten. Genom att arbeta multidisciplinärt och blanda konstformer på ett icke-hierarkiskt sätt skapar vi sceniska verk som granskar vår tids normer, trender och ideal.

Låter ScenKonstellationen intressant? Om du är professionell kulturskapare och vill genomföra ett projekt men saknar forum att göra så i eller om du söker samarbetspartner så hör gärna av dig för mer information om hur ScenKonstellationen fungerar.MEDVERKANDE I "FRITT LOPP FÖR DE DUGLIGA" ▼

Eleanora

Eleanora DeLoughery Nordin

Skådespelare utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö (2004-2008). Har arbetat på bland annat Dalateatern, Riksteatern och Västanå Teater. Kommer att medverka som skådespelare. Är en av projektets initiativtagare och konceptmakare. En av grundarna till ScenKonstellationen.

Kristofer

Kristofer Pettersson

Musiker utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (2000-2003). Har arbetat som teatermusiker på bland andra Västanå Teater, Dalateatern och Folkteatern i Gävleborg. En av grundarna till ScenKonstellationen. Kommer i detta projekt att stå för ljud- och musikkomposition.

Svante

Svante Back

Frilansande skådespelare och teaterlärare på Kulturama, där han även gick sin teaterutbildning. Har spelat med i flertalet av Bombina Bombasts tidigare uppsättningar, bland annat "Candide", "TWeN PIKS" och "Whats Left". Svante är även aktiv i frigruppen Teater tjugo4. Kommer i detta projekt att arbeta som scenograf och koordinator.

Ida

Ida Wallfelt

Gick ut Teaterhögskolan i Malmö 2008, skådespelarlinjen. Har sedan dess arbetat på ett flertal teatrar, bland andra Helsingborg stadsteater, Teaterrepubliken och Byteatern i Kalmar. Kommer att medverka som skådespelare. Är en av projektets initiativtagare och konceptmakare.


Sebastian

Stefan Stanisic

Film- och teaterregissör samt konstnärlig ledare för Bombina Bombast som studerar konstnärligt masterprogram i teater vid Teaterhögskolan i Malmö. Tillför bland annat expertis om speldramaturgier, live-videoredigering och det senaste inom interaktiv teknik för scenkonst. Är en av projektets initiativtagare och konceptmakare.

Svante

Emma Bexell

Dramatiker och dramaturg samt konstnärlig ledare för Bombina Bombast som studerar konstnärligt masterprogram i teater vid Teaterhögskolan i Malmö. Tillför bland annat expertis om speldramaturgier, interaktiv teknik för scenkonst och det fältets teoretiska utgångspunkter. Är en av projektets initiativtagare och konceptmakare.

Per

Per Nordin

Lärare i scenisk gestaltning-scenframställning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Utbildad vid Statens Scenskola i Göteborg 1972-1975. Har även arbetat som regissör, skådespelare och dramatiker. Kommer att medverka som skådespelare.