LÄS OM VÅR TIDIGARE FÖRESTÄLLNING

"FRITT LOPP FÖR DE DUGLIGA"

Artikel i Dalademokraten 22 juli

Recension i DT


I Sveriges hjärta Dalarna, bland fjäll, fäbodar och knätofsar, finns en nedlagd yllefabrik som en gång blomstrat och gett orten Sågmyra en plats på kartan. Den var en del av visionen om ett starkt Sverige, där den industriella utvecklingen och den ljusa framtidstron banat väg för en ny forskning och grundandet av Statens institut för rasbiologi i Uppsala år 1922.

Det som fram tills idag undanhållits allmänheten är att det detta institut, i motsats till vad som påståtts, aldrig lades ner utan flyttades i hemlighet till fabriken i Sågmyra där forskning fortfarande bedrivs.

Du som medborgare har nu en unik möjlighet att köpa in dig som deltagare i projektet “Fritt lopp för de dugliga” och därmed hjälpa forskarna med granskandet och restaurerandet av den svenska identiteten. Projektet utlovar en hisnande inblick i vetenskapens hemliga rum och ger en exklusiv möjlighet till självutveckling.


Ta tillfället i akt! Köp ditt deltagande HÄR!

Åldersgräns 13 år.Sponsorer

Dölj
Läs mer!